Optisk konst

Optisk konst bygger på dynamik bland färg relationer och geometriska former. Uppgiften är att göra din egen optiska synvilla. Ett exempel visas nedan i denna videon då man skapar en 3D hand.

Optisk konst lurar ögat med ibland subtila eller förvirrande bilder. Ett exempel skapat med koncentriska kvadrater och färger är ”Dubbel grå rusning” (1978) av Frank Stella.

stella

Annonser