Ansiktets Proportioner

Inför lektionen flyttade jag bänkarna så att eleverna kunde sitta två och två, mitt emot varandra. Uppgiften var att måla av varandras ansikte, så de fick turas om att sitta still och vara modell åt sin kompis. Innan vi började så påpekade jag olika avstånd man ska tänka på när man skissar fram ett ansikte. Jag…