Negative space

Att studera utrymmet mellan föremål eller delar av ett objekt, eller runt den kan ha en överraskande positiv effekt på en målning. Jag började lektionen med att visa exempel på hur bakgrunden kan vara minst lika viktig som förgrunden. Vi pratade om former och hur man kan se olika saker i samma bild. Efter att…