Undervisningen i ämnet bild

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, • skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, • analysera historiska bilders uttryck, innehåll och funktioner. I årskurs 4–6 Bildframställning • Teckning, måleri Redskap för bildframställning • Olika element…