Optisk konst

Optisk konst bygger på dynamik bland färg relationer och geometriska former. Uppgiften är att göra din egen optiska synvilla. Ett exempel visas nedan i denna videon då man skapar en 3D hand. Optisk konst lurar ögat med ibland subtila eller förvirrande bilder. Ett exempel skapat med koncentriska kvadrater och färger är ”Dubbel grå rusning” (1978)…

Negative space

Att studera utrymmet mellan föremål eller delar av ett objekt, eller runt den kan ha en överraskande positiv effekt på en målning. Jag började lektionen med att visa exempel på hur bakgrunden kan vara minst lika viktig som förgrunden. Vi pratade om former och hur man kan se olika saker i samma bild. Efter att…